Mjesne zajednice

R/B

Naziv mjesne zajednice

Adresa sjedišta

mjesne zajednice

Sekretar MZ

Broj telefona

Email

1.

MZ "Staro Hrasno"

Antuna Branka Šimića 6

Džafić Fikreta

710-030

mzstarohrasno@novigradsarajevo.ba

2.

MZ "Čengić Vila"

Gradačačka 22

Hanjalić Ema

652-215

mzcengicvila@novigradsarajevo.ba

3.

MZ "Otoka"

Brčanska 14

Jasna Zorlak

717-540

mzotoka@novigradsarajevo.ba

4.

5.

MZ "Švrakino Selo I"

MZ "Švrakino Selo III"

Safeta Hadžića 177

Jarkoč Fadila

768-700

mzsvrakinoselo1@novigradsarajevo.ba

mzsvrakinoselo3@novigradsarajevo.ba

6.

MZ "Švrakino Selo II"

Safeta Hadžića do110

Mujezin Mujo

Đedović Amir

717-930

mzsvrakinoselo2@novigradsarajevo.ba

7.

MZ "Aneks"

Prijedorska 14A

Pandur Naida

710-040

mzaneks@novigradsarajevo.ba

8.

9.

MZ "Alipašino Polje A I"

MZ "Alipašino Polje A II"

Trg solidarnosti 21

Granulo Senada

768-720

mzalipasinoA1@novigradsarajevo.ba

mzalipašinoA2@novigradsarajevo.ba

10.

11.

MZ "Alipašino Polje B I"

MZ "Alipašino Polje B II"

Trg ZavnoBiH-a 15

Fukarić Ajla

768-761

mzalipasinoB1@novigradsarajevo.ba

mzsalipasinoB2@novigradsarajevo.ba

12.

13.

MZ "Alipašino Polje C I"

MZ "Alipašino Polje C II"

Trg nezavisnosti 17

Senada Bostandžić

768-750

mzalipasinoC1@novigradsarajevo.ba

mzalipasinoC2@novigradsarajevo.ba

14.

MZ "Saraj Polje"

Teheranski trg 11

Jusupović Sanela

768-770

mzsarajpolje@novigradsarajevo.ba

15.

MZ "Olimpijsko Selo"

Olimpijska broj 34

Balić Zarifa

768-740

mzolimpijsko@novigradsarajevo.ba

16.

MZ "Dobrinja A"

Branislava Nušića 162

Jašarević Međida

782-820

mzdobrinjaA@novigradsarajevo.ba

17.

MZ "Dobrinja B"

Branka Mikulića 1

Bećirspahić Amela

426-370

mzdobrinjaB@novigradsarajevo.ba

18.

MZ "Dobrinja C"

Esada Pašalića 3

Topčić Enisa

766-290

mzdobrinjaC@novigradsarajevo.ba

19.

MZ "Dobrinja D"

Dobrinjske bolnice 15

Lojić Fatima

766-280

mzdobrinjaD@novigradsarajevo.ba

20.

21.

MZ ”Dolac”

MZ "Buča Potok”

Adema Buće 112

Pozder Fatima

710-080

mzdolac@novigradsarajevo.ba

mzbucapotok@novigradsarajevo.ba

22.

MZ "Alipašin Most II"

Kasima Hadžića  6

Sabina Milavić

710-140

mzamost2@novigradsarajevo.ba

23.

MZ "Alipašin Most I"

Smaje Šikala 2

Senada Hastor

766-270

mzamost1@novigradsarajevo.ba

24.

MZ "Briješće"

Viteška 8

Trnka Mirza

780-055

mzbrijesce@novigradsarajevo.ba

25.

MZ "Naselje H.Sokolje"

Numan Paše Ćupirlića 21

Hurem Hanka

765-500

mznhsokolje@novigradsarajevo.ba

26.

MZ "Dobroševići"

Ahatovićka 43

Bukva Bersida

501-825

mzdobrosevici@novigradsarajevo.ba

27.

MZ "Reljevo"

Reljevska 13

Hodžić Emil

590-931

mzreljevo@novigradsarajevo.ba

28.

MZ „Zabrđe“

Avde Palića 64

Mešić Asmir

688-604

mzzabrdje@novigradsarajevo.ba