Kontakt tehničkog sekretara Privredno/Poslovnog savjeta:

Ime i Prezime: Mirela Bubalo

Kontakt tel:  033 291 139

Email:  mirelabubalo@novigradsarajevo.ba