Adresar kantonalnih javnih komunalnih preduzeća

 

PARK D.O.O. SARAJEVO Patriotske lige 58 +387(0)33 214-164   http://www.park.ba
POKOP D.O.O. SARAJEVO Mula Mustafe Bašeskije 38 +387(0)33 535-170   http://www.pokop.ba
RAD D.O.O. SARAJEVO Paromlinska 57 +387(0)33 658-038   http://www.rad.com.ba
SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO Muhameda efendije Pandže 4 +387(0)33 445-120   http://www.sarajevogas.ba
TOPLANE -SARAJEVO Semira Frašte 22 +387(0)33 450-030   http://www.toplane-sa.co.ba
TRŽNICE-PIJACE Mula Mustafe Bašeskije 4-a +387(0)33 205-353   http://www.trznice.ba

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO

Jaroslava Černija 8

+387(0)33 237-655  

http://www.viksa.ba

 

GRADSKI SAOBRAĆAJ D.O.O. SARAJEVO 

Srđana Aleksića br. 1

+387 33 293 333+387 33 452 186

gras@gras.ba

info@gras.ba