Dječiji vrtići

Predškolski odgoj i obrazovanje je prvi, poseban i specifičan dio odgojno-obrazovnog sistema koji se bavi odgojem i obrazovanjem, ranom rehabilitacijom i resocijalizacijom, njegom i zaštitom djece  predškolske dobi. Okvirnim zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH, broj 88/07) utvrđeni su principi, ciljevi, standardi i normativni za obavljanje funkcije predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Opći cilj predškolskog vaspitanja i obrazovanja je obezbjeđivanje optimalnih i jednakih uslova, kako bi svako djete, od rođenja do polaska u školu, razvijalo i ostvarivalo svoje pune potencijale kroz različite vidove kvalitetnog institucionalnog i vaninsititucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja

Takav cilj može se postići osiguravanjem uvjeta kvalitetnog zajedničkog življenja djece i odraslih. U  obezbjeđenju tog cilja Općina Novi Grad Sarajevo je, iako to nije u njenoj nadležnosti,  u proteklom periodu izdvajala budžetska sredstva za adaptaciju i opremanje vrtića, nabavku opreme kao i izgradnju novih.

Javna ustanova "Djeca Sarajeva" je institucija od posebnog društvenog značaja koja se bavi odgojem, obrazovanjem, smještajem i brigom o djeci uzrasta od prve godine života do polaska u školu  u Kantonu Sarajevo. Na području novogradske općine u funkciji je osam vrtića kojima raspolaže JU "Djeca Sarajeva".
Također, na području Općine Novi Grad Sarajevo postoji predškolska ustanova u sastavu SOS Društveni centar “Hermann Gmeiner”, kao i privatna predškolska ustanova “Bilingual nursery school” u  naselju Buča Potok. Na području općine Novi Grad Sarajevo ukupno je u funkciji 14 objekata za predškolski odgoj i obrazovanje.

 

r.b
Naziv ustanove
Objekat (vrtić)
Adresa
Telefon
1.
JU Djeca Sarajeva

Adresa:
La Benevalencije 4

Centrala:
033-226-441
 
Lastvica
Gradačačka 145
Čengić Vila
Tel:+0387 (0) 33 614-542
Dunje
Brčanska bb
Otoka
Tel:+0387 (0) 33 648-984
Labudovi
Prvomajska 45
Švrakino Selo
Tel:+0387 (0) 33 643-194
Srećica
Dobrinjske bolnice 4
Dobrinja II
Tel:+0387 (0) 33 460-527
Vjeverica
Trg međunarodnog prijateljstva 19
devastiran
Dječiji grad
Trg Barcelon b.b.
Mojmilo
Tel:+0387 (0) 33 469-591
Zeko
Adema Buče 56
Buča Potok
Tel:+0387 (0) 33 644-880
Kadifica
Hamdije Kapodžića 1-2
Tel: +387 (0) 33 769-070
Vrtić u zgradi đačkog doma Željezničkog školskog centra Safeta Zajke 6  
2.
PU "Bilingual" N.S
Bilingual N.S.
Trebinjska 8
Buča Potok
Tel:+0387 (0) 33 973-091
3.
 
Predškolska ustanova u sastavu Društvenog centra Hermann Gmeiner
 
Herman Gmeiner
Semira Frašte b.b.
Alipašino Polje
Tel:+0387 (0) 33 465-452
"Ću-Ću"
TMP 8
Tel: +387 (0) 63 894 938
4.
Ustanova za predškolski odogoj i obrazovanje
"Amel i Nur"
Organizaciona jedinica “Dobrinja”
Senada Poturka Senčija bb
Tel:+0387 ( 0) 33 626-077
Tel/fax: (0)33 523-550
5.
Bošnjačka ustanova
"An-Nur" BiH
Predškolska ustanova
"An-Nur" Sarajevo
Vrtić “Ciciban”
Akifa Šeremeta br. 10
Tel:+0387 (0) 33 428-365