Cjenovnici usluga KJKP i pripadajući obrasci

Cjenovnici JP i KJKP :

Objedinjeni cjenovnici JP i KJKP

Obrazloženje uslova javnih preduzeća za dobijanje građevinskih dozvola

Cjenovnik BH -Telecoma, više na stranici: www.bhtelecom.ba/usluge

Cjenovnik KJKP RAD-a

Cjenovnik KJKP Toplane Sarajevo

Cjenovnik-  JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine

Cjenovnik JKP Sarajevogas

Cjenovnik I KJKP Vodovod i kanalizacija

Cjenovnik II KJKP Vodovod i kanalizacija

Zakon o komunalnoj čistoći.pdf

 

Obrasci JP Elektroprivrede BiH:

 

Obrazac JP Elektroprivreda BiH,zahtjev za zaštitu- izmještanje elektrodistributivnog objekta o trošku nosioca investicije

Obrazac- JP Elektroprivreda BiH, zahtjev za izvođenje radova na postojećem priključku

Obrazac- JP Elektroprivreda BiH, zahtjev za prethodnu elektroenergetsku saglasnost - stručno mišljenje o trasi

Obrazac -JP Elektroprivreda BiH,  zahtjev za prethodnu elektroenergetsku saglasnost za krajnjeg kupca

Obrazac - JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, zahtjev za prethodnu elektroenergetsku saglasnost za proizvođača

 

Obrasci KJKP Sarajevogasa:

Obrazac KJKP Sarajevogas - zahtjev za izdavanje saglasnosti na trasu infrastrukture 

Obrazac KJKP Sarajevogas - zahtjev za izdavanje saglasnosti na lokaciju objekta

Obrazac KJKP Sarajevogas- zahtjev za izdavanje saglasnosti na projekat i nergetsku saglasnost

Obrazac KJKP Sarajevogas- zahtjev za izdavanje saglasnosti na lokaciju objekta

 

Obrasci KJKP Vodovoda i kanalizacija:

Obrazac KJKP Vodovod i kanalizacija- zahtjev za pregled, ovjeru i izdavanje saglasnosti na glavni projekat

Obrazac KJKP Vodovod i kanalizacija- zahtjev za izdavanje saglasnosti

Obrazac KJKP Vodovod i kanalizacija- zahtjev za razdvajanje instalacija i mjerenja potrošnje

Obrazac KJKP Vodovod i kanalizacija- izjava