Ambulante

PODRUČNA AMBULANTA DOBRINJA I

A: Omladinskih radnih brigada 3-5

T: +387 (0) 33 235 563

Stanovništvo: 6168

MZ: Dobrinja A (dio) i Dobrinja D (dio)

Timovi obiteljske medicine: 4

PODRUČNA AMBULANTA DOBRINJA II

A: Hamdije Kapidžića 12

T: +387 (0) 33 460 978

Stanovništvo: 13031

MZ: Dobrinja B i Dobrinja C

Timovi obiteljske medicine: 4 (planirano 6)

STOMATOLOŠKA AMBULANTA

ADRESA: Dobrinjske bolnice 16

T: +387 (0) 33 541 115

 Stomatološka služba 

PODRUČNA AMBULANTA SARAJ POLJE

A: X Transvenzala bb

T: +387 (0) 33 277 600

Porodična medicina:
T: +387 (0) 33 277 612

Stanovništvo: 15779

MZ: Saraj polje, Alipašino polje C I, Alipašino polje C II i Olimpijsko selo

Timovi obiteljske medicine: 6 + sve službe

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠINO POLJE B FAZA

A: Trg ZAVNOBiH-a 23

T: +387 (0) 33 546 922

Stanovništvo: 7709

MZ: Alipašino polje B I i Alipašino polje B II

Timovi obiteljske medicine: 4

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠINO POLJE A FAZA

A: Trg m. prijateljstva 7

T: +387 (0) 33 464 155

Stanovništvo: 6641

MZ: Alipašino polje A I i Alipašino polje A II

Timovi obiteljske medicine: 2

PODRUČNA AMBULANTA ŠVRAKINO SELO

A: Safeta Hadžića bb

T: +387 (0) 33 717 635

Stanovništvo: 10921

MZ: Švrakino selo I,Švrakino selo II i Švrakino selo III

Timovi obiteljske medicine: 4 (plan. 5)

Stomatološka služba 

PODRUČNA AMBULANTA BUĆA POTOK

A: Adema Buće 19

T: +387 (0) 33 714 565

Stanovništvo: 13145

MZ: Buća potok i Dolac Malta

Timovi obiteljske medicine: 5 (plan. 6)

Stomatološka služba 

PODRUČNA AMBULANTA

ALIPAŠIN MOST I

ADRESA: Safeta Zajke bb

T: +387 (0) 33 464 311

Stanovništvo: 12225

MZ: Alipašin most I, Alipašin most II i Briješće (dio)

Timovi obiteljske medicine: 5 (plan. 6)

PODRUČNA AMBULANTA SOKOLJE

A: Numan paše Ćuprilića 17

T: +387 (0) 33 631 555

Stanovništvo: 8092

MZ: Naselje heroja Sokolje i Briješće (dio)

Timovi obiteljske medicine: 3

Stomatološka služba 

PODRUČNA AMBULANTA AERODROMSKO NASELJE

A: Rudolfa Rude Tomića 1

T: +387 (0) 33 455 447

Stanovništvo: 6168

MZ: Dobrinja A (dio) i Dobrinja D (dio)

Timovi obiteljske medicine: 2 (plan. 4)

PODRUČNA AMBULANTA RAJLOVAC

A: Rajlovačka cesta 30

T: +387 (0) 33 590 787

Stanovništvo: 5231

MZ: Dobroševići

Timovi obiteljske medicine: 1

Sl. za laboratorijsku dijagnostiku

Stomatološka služba 

PODRUČNA AMBULANTA BOJNIKStanovništvo: 900

MZ: Dobroševići (dio)

Timovi obiteljske medicine: 1 (ne radi, čeka sanaciju) 

PODRUČNA AMBULANTA

ALIPAŠIN MOST II

A: Kasima Hadžića do br.6

T: +387 (0) 33 658 399

Stanovništvo: 3377

MZ: Alipašin most II

Timovi obiteljske medicine: 1

ŠKOLA „DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ“

A: Prvomajska bb

Stomatološka služba

O.Š. "SOKOLJE"

A: Numan-paše Ćuprilića

Stomatološka služba

PODRUČNA AMBULANTA BRIJEŠĆE

A: Ul. Viteška do br. 4

T: +387 (0) 33 672 110

Stanovništvo: 9000

MZ: Briješće

Timovi obiteljske medicine: 1