Kontakti javnih preduzeća

PARK D.O.O. SARAJEVO

Patriotske lige 58

+387(0)33 214-164

http://www.park.ba

POKOP D.O.O. SARAJEVO  

Mula Mustafe Bašeskije 38

+387(0)33 535-170

 

kjkp_pokop@bih.net.ba

 

 

RAD D.O.O. SARAJEVO

 

Paromlinska 57

+387(0)33 658-038

 

jkpradsa@bih.net.ba

 

SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO

 

Muhameda efendije Pandže 4

+387(0)33 445-120

 

podrskakorisnicima@sarajevogas.ba

 

TOPLANE D.O.O. SARAJEVO

Semira Frašte 22

+387(0)33 450-030

 

spm.toplane@bih.net.ba

 

TRŽNICE PIJACE D.O.O. SARAJEVO

Mula Mustafe Bašeskije 4-a

+387(0)33 205-353

 

kjkptrznicesa@bih.net.ba

 

VODOVOD I KANALIZACIJE D.O.O. SARAJEVO

Jaroslava Černija 8

+387(0)33 237-655

 

komunikacije@viksa.ba

 

 JP LOKOM  Trg grada Prato 2A  +387(0)33 774-590

www.lokom.ba

https://www.facebook.com/JpLokom/

 

GRAS D.O.O. SARAJEVO

 

Velikih drveta 1

 

+387(0)33 293-333

 

 

 

 

gras@gras.ba


 

 

 

BH TELECOM 

 

Zmaja od Bosne 88

1444 

podrska@bhtelecom.ba

poslovna.podrska@bhtelecom.ba

JP ELEKTROPRIVREDA BiH 

 

Vilsonovo šetalište 15

+387(0)33

75 10 00

E-mail

 

 

Kontakti u Općini za poslovno okruženje

 

 

Služba kabineta općinskog načelnika

Adisa Šuman- Šefica kabineta

E-mail: ngsa@bih.net.ba

Telefon: 033/291–190

 

Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj

Džemaludin Kahrović – Pomoćnik općinskog načelnika

E-mail: privreda1@novigradsarajevo.ba

Telefon 033/291–292

 

Odsjek za Lokalni ekonomski razvoj

Hazima Pecirep- Šefica odsjeka

E mail: razvoj@novigradsarajevo.ba

Telefon: 033 291 306

 

Služba za urbanizam, imovinsko – pravne geodetske poslove i katastar nekretnina

Sanel Kasapović - Pomoćnik općinskog načelnika

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba

Telefon 033/291–105

 

Služba za investicije i infrastrukturu

Senka Gafić - Pomoćnik općinskog načelnika

E-mail: investicijeikomunalno@novigradsarajevo.ba

Telefon 033/291–280

 

Centar za razvoj biznisa

Elma Omerović

E-mail: crb@bih.net.ba

Telefon 033/291261

 

Adresar institucija u Bosni i Hercegovini

 

Kalendar sajmova u Bosni i Hercegovini 2017.godine